PERIOADA DE SERVICE


Pentru bijuteriile cu diamante și pietre prețioase, în cazul desprinderii/căderii acestora în perioada de garanție, vânzătorul le va înlocui gratuit, într-un termen de 15 zile, numai în situațiile în care acest lucru nu este imputabil Clientului/ Cumpărătorului.


Garanția nu include dacă produsul achiziționat/ cumpărat prezintă urme de deteriorare provocate bijuteriei din cauza nerespectării indicațiilor ce sunt menționate în cadrul certificatului de garanție care însoțește produsul la livrare, a accidentelor, a neglijenței, a utilizării necorespunzătoare a acesteia sau a altor factori care nu au legătură cu defectele de material sau de manoperă.


Reparațiile pentru produsele aflate în termen de garanție vor fi efectuate gratuit în termen de 15 zile, în condițiile art.12 alin. 1) lit. b) din OUG nr.140/2021, dacă se confirmă faptul că defectul nu este imputabil consumatorului.