POLITICA GDPR / POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONALConform cerințelor Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDPR - General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, www.reinabijou.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

REINA BIJOU va prelucra datele personale în conformitate cu prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter persoanal ( Politica GDPR ), conform legislației în vigoare. 

www.reinabijou.ro Operator al datelor cu caracter personal pe care dumneavoastră (persoana vizată) ni le transmite.

Politica GDPR se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), care a intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.

GDPR definește datele cu caracter personal că fiind „orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.

Vă rugăm să consultați și Politica cookies,Termenii şi condiţiile disponibile pe site-ul www.reinabijou.ro   care se completează prezentă Politică GDPR.

 Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate în scris la adresa sediului social mai sus menţionată sau la adresa de poştă electronică: contact@reinabijou.ro 


De ce avem nevoie de date


Avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a va putea furniza Serviciile, cu următoarele scopuri:

  • Pentru prelucrarea comenzii și furnizarea produselor și serviciilor dorite;
  • Pentru evaluarea produselor și serviciilor pe care vi le furnizăm;
  • Pentru a vă oferi acces la funcționalitățile site-ului în calitate de utilizator înregistrat;
  • Pentru administrarea site-ului
  • Pentru analiza și îmbunătățirea site-ului, a ofertei comerciale și a publicității pe care o desfășurăm;
  • Pentru a vă oferi posibilitatea de a participa la concursuri, promoții;
  • Pentru a vă transmite mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, contul de utilizator, etc);
  • Pentru a vă transmite oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea www.reinabijou.ro , în cazul în care v-ați exprimat acordul în acest sens.


Ce vom face cu datele


Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate la sediul societății. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră au loc pe teritoriul României.

Putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care ne aflăm în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate în acest document. Informațiile solicitate în cazul plăților online intă sub incidența condițiilor de utilizare a procesatorilor de plăți, iar www.reinabijou.ro nu va solicita și nu va stoca niciun detaliu referitor la cardul dumneavoastră.

Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea. De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dumneavoastră  pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea.


Cât timp păstrăm datele


Vom stoca informațiile dumneavoastră atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există  cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru a vă putea oferi serviciile noastre. Pe baza unei solicitări trimise către www.reinabijou.ro prin email la adresa contact contact@reinabijou.ro   sau utilizând opțiunile disponibile în contul de utilizator de pe site, ne puteți solicita anularea contului de utilizator și ștergerea sau anonimizarea datelor.

Orice date cu caracter personal pe care le deținem în scop de marketing le vom păstra până în momentul în care ne anunțați că nu mai doriți să primiți aceste informați.


Care sunt drepturile dumneavoastră


În cazul în care considerați că orice date cu caracter personal ale dumneavoastră pe care noi le deținem sunt incorecte sau incomplete, aveți posibilitatea să solicitați consultarea, rectificarea sau ștergerea acestor informații. Ne puteți contacta în acest sens prin email la adresa contact contact@reinabijou.ro 

În cazul în care doriți să reclamați modul în care am gestionat datele dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pe email la adresa contact@reinabijou.ro  .Vom analiza reclamația dumneavoastră și vom colabora cu dumneavoastră  pentru rezolvarea problemei.


 Marketing direct


 Promovăm serviciile către dumneavoastră  dar și către alte persoane. Utilizăm informații despre clienți pentru transmiterea de invitații și comunicări care promovează produsele și serviciile furnizate de REINA BIJOU.

 În toate cazurile, veți avea posibilitatea de a vă dezabona de la primirea informărilor de marketing prin accesarea link-ului de dezabonare pe care îl veți regăsi în cadrul fiecărei comunicări de acest tip sau prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa sediului social mai sus menţionata sau pe adresa de e-mail contact@reinabijou.ro 

Trebuie  să aveți în vedere că, în cazul unei solicitări de dezabonare poate exista un termen de până la 48/72 de ore în care este posibil să mai primiți informări sau comunicări de marketing, din considerențe legate de operare a modificărilor în sistem. Dezabonarea de la primirea e-mailurilor de marketing nu împiedică transmiterea în continuare de email-uri tranzacționale prin intermediul cărora vă putem informa cu privire la stadiul tranzacției/ tranzacțiilor pe care le putem încheia.